top of page

Пълната история

Присъединете се към нашето движение

Независимо дали сте ученик, който иска да промени нещо, учител, запален по образователната трансформация, или родител, ангажиран с отглеждането на почтени личности, вашето пътуване започва тук. Присъединете се към нас в оформянето на „Бъдещите лидери на почтеността“ на нашия свят.

Astronaut

Нашата мисия

Нашата мисия е да насърчаваме почтеността в училищното образование. Признавайки предизвикателствата на нашето време, ние вярваме в снабдяването на по-младото поколение с морален компас и етични лидерски умения, необходими за навигация в сложното настояще и бъдеще. С цел насърчаване на култура, основана на почтеност, нашият проект не е просто образователна инициатива - това е движение към създаване на прозрачно, справедливо и честно общество.

Нашата визия

Ние си представяме свят, в който младите умове се възпитават да станат „лидери на почтеността“; където учителите са овластени да напътстват учениците не само в техните академични занимания, но и в изграждането на ценности и стабилна етична основа; където родителите и общността активно участват в укрепването на ценностите, свързани с честност, справедливост и отговорност.

Girl with Binoculars
Back to School

Предизвикателството

Предизвикателството
В бързо развиващата се дигитална среда изпитанията, свързани с почтеността, са по-разпространени от всякога. От взаимодействията в училищния двор до огромния дигитален свят, младите хора се изправят пред етични дилеми на множество фронтове. Инициативата „Бъдещи лидери на почтеността“ произлиза от необходимостта да се създадат образователни подходи, които да се справят с тези предизвикателства, като насочват младежите към това да станат почтени граждани.

Нашият подход

Чрез иновативни цифрови инструменти, интерактивни модули за обучение и цялостна педагогическа рамка, ние разработваме ресурси, които резонират както с ученици и учители, така и с родители. Съчетавайки традиционни ценности с модерни технологии, нашият подход е проектиран да бъде въвличащ, интерактивен и информативен.

Robot
Teacher

Овластяване на учителите

Ние предоставяме на учителите и училищния персонал методологиите и инструментите за създаване на култура на почтеност в училищната среда. Като възприемаме интердисциплинарен подход и използваме неформални методи на преподаване, ние гарантираме, че посланието за важността на почтеността излиза извън рамките на класната стая и се превръща в опит и преживяване.
 

Playing Soccer

Включване на родители

Родителите са ключови в екосистемата на образованието в областта на почтеността. Ние създаваме възможности за родителите да участват в смислени диалози със своите деца и училищната общност, като насърчаваме среда, в която етичното поведение се признава, оценява и възпроизвежда.
 

Включване на ученици

Нашият проект запознава учениците с концепцията за подаване на сигнали при нередности, разсейва митове в тази област и представя почтеността като проявление на смелост и сила. Чрез видеоклипове, комикси, игри, видео игри и разказване на истории ние насърчаваме учениците да практикуват почтеност не като урок, а като начин на живот.

Youth Conference
bottom of page