top of page
Търсене

Справяне с расистки инцидентиУчилището е място за обмен на знания и подготовка на новото поколение за навлизане в обществото. Неизбежно, децата донасят всички социални проблеми в училище и ги вкарват в своите малки общности.


Расизмът в училище е проблем, който трябва да притеснява учители, родители и обществото като цяло, и не трябва да бъде игнориран.


Феноменът често се наблюдава в училищата. Всъщност близо 50% от учениците в Гърция, Албания, Северна Македония и България (48,75%) били свидетели или са преживявали действия на расизъм (според проучване проведено по проекта Бъдещи лидери на Етиката, към Еразъм+). Според проучването от Закрила на детето, 66% от децата вярват, че расизмът съществува в техните училища.


Расизмът може да се проявява като преки атаки и дискриминация, както и като неосъзнати предразсъдъци. Именно неосъзнатите предразсъдъци са особено трудни за определяне. Със сигурност това не само засяга академичните успехи на учениците, които са жертва на расистки атаки, но също така се отразява и на психическото им здраве.


Как могат да помогнат родителите и персоналът в училище?


Родителите и учителите имат най-важната роля и са тези, които могат да предотвратят такива инциденти.


Създаването на безопасна и надеждна среда в училище и вкъщи трябва да бъде приоритет, както и възпитанието в емпатия и етика у децата. Дискусиите, засягащи расизма, трябва да бъдат водени и расистките инциденти да бъдат обсъждани и вкъщи, и в класната стая. Не е нужно да се споменава, че дискусиите трябва да бъдат съобразени с възрастта на детето, но тяхното избягване не е правилното действие.

Когато се сблъскваме с действия на расизъм, независимо дали като родители или учители, да се справим с тях е много деликатен и сериозен процес. Всеки случай и инцидент ще изисква различен метод за справяне.


Но процедура за справяне с такива случаи може да бъде:


Първоначално, инцидентите се наблюдават. Могат да бъдат забелязани от съученици или от учител. Първият приоритет е да се осигури безопасността на децата. Инцидентът се докладва на класния ръководител и директора.


След това е важно да се провеждат срещи с децата, участвали в инцидента. На тези срещи се изследват причините и се обсъжда инцидента в дълбочина, в опит събитията да бъдат разбрани.


В зависимост от инцидента може да е нужно да се приложат нужните санкции на извършителя и да се осигури психологическа помощ на жертвата. Родителите трябва да бъдат информирани за случая и тяхното участие в справянето с такива проблеми и защо е важно.


Накрая, добра практика би била, при наблюдение на расистки действия, училището да обмисли и организира събития, дискусии и работилници срещу расизма в опит да предотврати подобни инциденти.


Расизмът в училището е сериозен социален проблем с негативен ефект върху образователната среда и усещането за единност у учениците. Образователната общност трябва да свърши своята работа в промотирането на мултикултурност, да учи на разбиране и уважение към многообразието и да се научи да се справя ефективно с расистки прояви в училище.

0 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page